وظیفه سینی زیر کابین آسانسور چیست؟

مکان شما:
رفتن به بالا
تماس فوری با ما