شرایط محل نصب و خواسته مشتری را برای ابعاد بالابر معلولین بررسی می کنند. ساخت ان را انجام می دهد

 زمانی که ساخت بالابر معلولین به اتمام رسید. تکنیسن های ما تمام جوانب کار مانند متراژ و سلیقه مشتری را در نظر می گیرند و کار نصب دستگاه بالابر معلولین را با ظرافت کامل انجام می دهند.