قیمت کرکره های برقی چگونه تعیین میشود؟

هرچه وزن تیغه کرکره بالاتر باشد به همان میزان آلومینیوم مصرفی و قیمت آن بالاتر است. قیمت کرکره هوشمند طرح چوب گالوانیزه و آلومینیوم چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد برای نمونه کرکره اتوماتیک آکرول Akroll همزمان یکی از گرانترین و ارزانترین تیغه های کرکره برقی موجود در بازار است. ( نوع اصلی آن جزء گرانترین…