آیا می توان میزهای بالابر قیچی را جایگزینی برای آسانسورهای حمل بار دانست؟

بله، امروزه میز های بالابر در انواع گوناگون و مدل های مختلفی تعبیه شده اند که می توان حجم قابل توجهی از آنان را نیز در کارگاه ها و گاراژ ها مشاهده نمود. با این حساب بدون شک می توان گفت، میزهای بالابر خیلی کاربردی تر از دیگر آسانسور ها هستند.